درباره ما


تولیدی سحر بانو فعالیت خود را از سال 1370 با مجوز از سازمان میراث فرهنگی آغاز کرده در اکثر نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت نموده است.
مدیریت تولیدی سحر بانو به عهده خانم حیدری می باشد.
تصاویر بالا نمونه ای از نمایشگاه های برگزار شده در برخی میادین شهر تهران به سفارش شهرداری می باشد.